הרצאות/וובינרים

מגוון הרצאות/וובינרים בנושאים המתאימים לשלבים שונים בחיי המשפחה.

משך ההרצאה/וובינר: 45 דקות עד שעה וחצי (בהתאם לצורך).

נושאי ההרצאות/וובינרים: